GIỚI THIỆU CHUNG

THANH TOÁN

Hennessy


Hãng rượu lớn nhất vùng Cognac với sản lượng lớn được phân phối trên khắp thế giới, nhiều hơn cả sản lượng của một số hãng cognac lớn gộp lại.

Hãng rượu lớn nhất vùng Cognac. Sản lượng của riêng hãng Hennessy còn nhiều hơn cả một số hãng cognac nổi tiếng khác hợp lại như Martell, Rémy Martin và Courvoisier. Với sản lượng lớn được phân phối đi khắp thế giới như vậy, dĩ nhiên hãng này có nhiều thứ rượu Cognac với các mùi vị khác nhau để đáp ứng khiếu thưởng thức của mọi thành phần dân chúng. Người ta được biết là khi ông Thomas Jefferson và các vị anh hùng lập quốc Hoa Kỳ cùng nhau ký kết bản tuyên ngôn độc lập thì chai rượu quý mà họ mở ra uống sau đó là một chai Hennessy Cognac.


Hình ảnh
Sản phẩm
Giá
Đặt hàng

Richard Hennessy Cognac
Richard Hennessy Cognac

Richard Hennessy - "Điểm đến cuối cùng của loại Cognac hảo hạng" - Tiếp nối cuộc đối thoại của quá khứ và hiện tại

0 VND

Trang 1/1

Xi ga cuba